KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) “Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak 4/546 Sarıyer - İstanbul” adresinde mukim “Mobileupp Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.” (bundan böyle "MobileUpp" olarak anılacaktır) ile Restorent Menü mobil uygulamasını yükleyip kullanmaya başlayan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Kullanıcı, işbu sözleşmenin ve eklerinin tüm maddelerini okuduğunu, anladığını, tüm maddeleriyle onayladığını kabul etmiştir.

  1. TANIMLAR

2.1. Uygulama: Restorent Menü isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "Restorent Menü" olarak anılacaktır.)

2.2. Kullanıcı: Uygulamada, Restorent Menü tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle "Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.3. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.4. Mesaj: Restorent Menü’nün, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların Restorent Menü tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.5. Üye İşyeri: Uygulamada bulunan hizmetleri Kullanıcılara sunmak üzere Restorent Menü ile anlaşmış olan (restoran, büfe, kafe, bakkal, market, mağaza, otel v.s.) ticari işletmedir. (Bundan böyle kısaca "Üye İşyeri" olarak anılacaktır.

  1. HİZMETLER

Restorent Menü, Kullanıcılarına internet ortamından ve mobil telefonlardan ulaşabilecekleri mobil uygulama ile qr kod okutarak açtığı menü üzerinden sipariş verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3.1. Kullanıcılar, Restorent Menü mobil uygulamasını yükleyip kullanmaya başladıkları andan itibaren işbu Sözleşme’yi onaylamış olduklarını kabul ederler.

3.2. Restorent Menü Kullanıcılarını, Restorent Menü’de kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Restorent Menü sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta veya sms yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Restorent Menü Kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcıların Restorent Menü sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

3.3. Restorent Menü sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Restorent Menü, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile 3. kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Restorent Menü Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

  1. KULLANICI’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Restorent Menü hizmetlerinden yararlandığı sırada,

4.1. Restorent Menü tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Restorent Menü’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

4.2. Restorent Menü hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Restorent Menü ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Restorent Menü’nün bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını;

4.3. Restorent Menü tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Restorent Menü’nün sorumlu olmayacağını;

4.4. Restorent Menü servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Restorent Menü’nün sorumlu olmayacağını;

4.5. Restorent Menü'de sunulan hizmetlere Restorent Menü tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Restorent Menü’nün uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

4.6. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Restorent Menü üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Restorent Menü vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve Üye İşyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

4.7. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Restorent Menü'nün sorumlu tutulamayacağını;

4.8. Kullanıcı paylaşımlarının 3. kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Restorent Menü’nün sorumlu olmayacağını;

4.9. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte Kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı, mesaj veya yorum göndermemeyi;

4.10. Diğer Kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

4.11. Diğer Kullanıcıların Restorent Menü sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

4.12. Restorent Menü sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer Kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Restorent Menü’nün veya ilgili Kullanıcı'nın uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu;

4.13. Kişilerin veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

4.14. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

4.15. Diğer Kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

4.16. Restorent Menü hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen Kullanıcı'nın rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Restorent Menü sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Restorent Menü'den tazminat talep etmemeyi;

4.17. Restorent Menü'den izin almadan Restorent Menü servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

4.18. Restorent Menü'nün, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

4.19. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Restorent Menü'nün gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu, Restorent Menü'nün, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

4.20. Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

4.21. Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

4.22. Kullanıcılar, Restorent Menü sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. RESTORENT MENÜ’NÜN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Restorent Menü, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Restorent Menü’nün Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.3. Restorent Menü, Kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Restorent Menü sorumlu tutulmayacaktır.

5.4. Restorent Menü kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

5.5. Restorent Menü sisteminde gösterilen ürünler, Üye İşyerlerinin menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Ürünlerin Restorent Menü sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

5.6. Restorent Menü Kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin Kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Restorent Menü sistemi içinde Restorent Menü tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde Kullanıcı, Restorent Menü'den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

5.7. Restorent Menü sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Restorent Menü sistemindeki Üye İşyerlerine aittir. Restorent Menü sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Restorent Menü gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyerlerinin ürün içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Restorent Menü sorumlu değildir.

5.8. Restorent Menü, Kullanıcı’nın Restorent Menü sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Restorent Menü'nün sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Restorent Menü, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda Kullanıcı'nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. Restorent Menü, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5.9. Restorent Menü, Üye İşyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

  1. BİLGİLERİN SAKLANMASI ve İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Restorent Menü sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorumları/değerlendirmeleri vb. Restorent Menü Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç(3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Restorent Menü sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflar arasında, Kullanıcı'nın, uygulamayı yükleyip kullanmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

  1. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

EK 1 - GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmede neler bulunuyor? Bu sözleşme aşağıdaki başlıklar hakkında size bilgi sunar:

1. Restorent Menü, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da gerek web sitesinden gerekse Uygulamayı indirerek ve kullanarak Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. Bu Gizlilik Sözleşmesi, web sitesinin ve Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Restorent Menü’nün birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

4. Restorent Menü, web sitesi ve Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Restorent Menü, bu bilgileri web sitesinin ve Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin web sitesinin ve Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Restorent Menü’nün, Kullanıcı tarafından Kullanıcı Kayıt Formu’nda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

4.1. İletişim bilgileriniz web sitesindeki ve Uygulamadaki yenilikler hakkında bilgi vermek ya da kullanıcı hesabınızla ilgili yaşanabilecek sorunları çözerken size ulaşmak için kullanılacaktır.

4.2. Kullanıcının Restorent Menü’ye giriş için Google ve Facebook gibi bir üçüncü parti hesap kullanması halinde, isim, profil resmi ve e-posta adresi gibi bilgiler otomatik olarak edinilir. Buradan edinilecek bilgiler, kullanıcının ilgili üçüncü parti üzerindeki gizlilik ayarları ve verdiği izinler tarafından yönetilmektedir ve kullanıcının izin verdiği kadarı ile sınırlıdır.

4.3. Bu sosyal ağlardan kullanıcının cinsiyeti, yaşı, kısmî konum bilgisi ve demografik bilgiler de toplanmaktadır. Bu bilgiler farklı kullanım alışkanlıklarını analiz ederek daha iyi bir deneyim sunmak için kullanılır. Restorent Menü bu bilgilerden kullanıcılarının tercihlerine uygun önerilerde bulunmak, web sitesini ve uygulamayı kullanıcının beğenilerine göre kişiselleştirmek için faydalanır.

4.4. Sadece bu hizmetleri sunmak için gereken verileri ediniriz ve bu verileri sadece belirttiğimiz hizmetleri sunduğumuz sürece saklarız.

4.5. Kullanımı sona eren kişisel bilgileriniz silinir, anonim hale getirilir ya da bulanıklaştırılır. Bulanıklaştırma ile kişisel verilerin ek bilgi kullanılmaksızın belirli bir veriyle ilişkilendirilemeyecek biçimde işlenmesi anlatılmaktadır. Veriler yedekleme ve yasal yükümlülükler gibi nedenlerden ötürü tamamen ortadan kalkmayabilir.

5. Web sitesindeki ve Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi, web sitesinde ve  Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Restorent Menü gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini ve sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Restorent Menü tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

6. Web sitesi ve Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Restorent Menü ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği açığa çıkarılmaksızın sadece Restorent Menü içerisinde sunulan hizmetleri sürdürmek maksadıyla kullanılabilir.

7. Restorent Menü, web sitesi ve Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir. Restorent Menü, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin ve uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere sorumluluk sahibi değildir.

7.1. Eğer bir Restorent Menü hesabı oluşturduysanız kullanıcı kimliğinizi partnerlik yaptığımız reklam ağları ile size özel hedeflenmiş reklamlar göstermek için paylaşabiliriz. Bu kimliğe erişimi olan ve yazılım geliştirme kitlerini (SDK) sistemimize entegre ettiğimiz partnerlerimiz şunlardır: Facebook ve Google (Firebase). Bu partnerlerle sadece sizi kendi platformlarındaki hesabınız ile eşleştirebilecekleri kullanıcı kimliğiniz paylaşılır. Siz ya da arkadaşlarınıza ait halihazırda sahip olmadıkları hiçbir yeni veri paylaşılmaz. Bireysel hedeflenmiş reklamları görmek istemezseniz Facebook ve Google üzerindeki gizlilik ve reklam ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

7.2. Restorent Menü’ye ait uygulama ve web siteleri bazı çerezler olmadan hizmet verememektedir. Bu uygulama ve sitelerde sadece bu zorunlu çerezler kullanılmakta olup, reklam çerezleri bulunmamaktadır. Ancak başka sitelerin çerezleri ile yine de karşılaşabileceğinizi unutmayın. Bu 3. parti çerezler sizin Restorent Menü’ye ait uygulama ve web siteleri de dahil olmak üzere internetin geri kalanındaki davranışlarınızı takip edebilir. Örneğin “sosyal medya’da paylaş” seçeneği kullandığınızda ilgili sosyal medya sitesinin çerezi ile karşılaşabilirsiniz. Bu çerezleri Restorent Menü yönetmediği için, paylaşımı yaptığınız sosyal medya sitesi üzerinden engellemeniz gerekecektir.

7.3. Çerez ve diğer izleme araçlarını neden kullanıyoruz?

8. Restorent Menü, aşağıda sayılan hallerde bu Gizlilik Bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

9. Restorent Menü kullanıcısı olarak verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar şunlardır:

10. Restorent Menü, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

Bazı iştirakçilerimiz hizmetlerini AB dışında verebilmektedir. Bu iştirakçilerle sadece GDPR çerçevesindeki uyumluluk ve veri güvenliği koşullarını yerine getirmeleri halinde çalışmaktayız. Ancak kişisel verilerinizin AB sınırları dışındaki bir ülkeye transfer edilebileceğini, burada saklanabileceğini ve işlenebileceğini göz önünde bulundurunuz.

11. Restorent Menü, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda web sitesinde ve Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Restorent Menü’nün değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri web sitesinde ve Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

12. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 12(oniki) maddeden ibaret olup Restorent Menü Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.